Overstap naar Service Bureau HSF Groningen Drenthe

terug naar overzicht

Zondag, 17 september 2017

Geachte lid van Hengelclub Onderdendam , Bij deze willen wij u informeren over het feit dat wij als vereniging gebruik gaan maken van de Service Bureau HSF Groningen Drenthe.


                                               
Hengelclub Onderdendam,
p/a W. van Ringen, Ledenadministratie,
Voetiusstraat 12,
9746 CB Groningen.
Tel. 050-3049368 / 06-11370834
Mail: info@hengelclubonderdendam.nlOnderwerp : Overstap naar Service Bureau HSF Groningen Drenthe
Lidnummer : ......................              
Datum : 5 september 2017

Geachte lid Hengelclub Onderdendam , 

Bij deze willen wij u informeren over het feit dat wij als vereniging gebruik gaan maken van de ledenservice van onze overkoepelende organisatie, t.w. Hengelsportfederatie Groningen Drenthe.
Dit houdt in dat de incasso van de verschuldigde gelden en de verzending van de VISpas 2018 worden verzorgd door de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe.
De kosten die deze service met zich meebrengt zullen wij aan de leden doorberekenen.
Op dit moment bedragen deze € 0,50 voor een automatische incasso en € 2,50 voor incasso middels factuur en acceptgirokaart.

Wij hebben van u een machtiging tot automatische incasso. Deze dragen wij over aan de Federatie. De administratiekosten bedragen voor u dus € 0,50.
Bent u het niet eens met deze overdracht laat het ons dan per omgaande weten dan zullen wij u omzetten naar betaling via acceptgiro. Let wel, hiervoor bedragen de kosten € 2,50.
In tegenstelling tot wat u van ons bent gewend (incasso omstreeks 5 december) incasseert de Federatie eind oktober / begin november en u ontvangt GEEN vooraankondiging middels een schrijven.

De prijs van de VISpas 2018 bedraagt € 24,--, dit is een verhoging van € 1,--. De verenigingscontributie is ongewijzigd gebleven op € 6,50. Ook de prijzen van de extra toestemmingen (3e Hengel € 25,--, Nacht € 10,-- en Peur € 15,--) zijn ongewijzigd gebleven.
Uitgaande van de bij ons bekende gegevens zal voor u dus een bedrag worden geïncasseerd van
€ 31,-- incl. administratiekosten van Uw bankrekeningnummer .
Onderstaand doen wij u de van belang zijnde gegevens van de Federatie toekomen.

Mocht e.e.a. voor u aanleiding zijn het lidmaatschap te beëindigen, wat wij uiteraard niet hopen, dan dient u deze vóór 1 oktober op te zeggen.
Heeft u na het lezen van deze brief (nog) vragen schroom dan niet deze te stellen.
U kunt bellen of mailen. Zie informatie boven.

Met vriendelijke groet, 

Wienand van Ringen,
Ledenadministratie.

PS: De extra toestemmingen, voorzover van toepassing, worden u afzonderlijk toegestuurd.
Ongeveer 1 tot 2 weken na verzending van de VISpas.

Gegevens van de nieuwe incassant:Het unieke kenmerk van de machtiging wordt: ...........................