Parcours 1e Vakantie District Wedstrijd 2018

terug naar overzicht

Donderdag, 2 augustus 2018

Hallo sportvissers, Betreft 1e Vakantie District Wedstrijd d.d. 8 augustus vanuit het dorpshuis Zijlvesterhoek te Onderdendam.

Vertrek 7.00 uur. Einde wedstrijd 13.00 uur.
Het parcours is gepland tussen de spoorbrug in Winsum en brug bij het dorpshuis Onderdendam en er wordt gevist in het Winsumerdiep.
Omdat de berm nabij Winsum vanwege werkzaamheden is versmald en doordat er buiten de bebouwde kom vanwege oeverbegroeiing minder visplekken zijn, is er een stukje water bij ingepland.
Het betreft pas gemaaide visplekken (20) verzorgd door HSV De Witte Dobber in het Boterdiep tussen de brug Onderdendamsterweg bij Middelstum en de Fraamklapsterweg. 

Download Parcour

Tot ziens op woensdag 8 augustus;


Na de wedstrijd kunt u zich ook nog opgeven voor het Kampioenschap Stekvissen van de gemeente Bedum d.d. 8 september. Inleg hiervoor is € 10,00. (zie bijlage) Max. 40 deelnemers. Met vriendelijke groet,

Secretaris district Hunsingo
T. (Thomas) Huizinga
Beckeringhstraat 15
9959 PT Onderdendam
Tel. 050-304 9019 -06-13 99 95 97
email: district.hunsingo@hengelclubonderdendam.nl