Uitnodiging najaarsvergadering 02-11-2018

terug naar overzicht

Donderdag, 4 oktober 2018

Beste sportvriend(in), Wij nodigen u uit voor het bijwonen van onze Najaarsvergadering, welke zal worden gehouden op vrijdag 2 november 2018 in het Dorpshuis Zijlvesterhoek te Onderdendam, aanvang 19.45 uur.


Ook te downloaden en uit te printen  Uitnodiging najaarsvergadering 02-11-2018Hengelclub Onderdendam,
p/a W. Venhuizen, Secretaris,
Beckeringhstraat 6,
9959 PT Onderdendam.
Tel. 050-3049286
hengelclubonderdendam.mijnhengelsportvereniging.nl
info@hengelclubonderdendam.nlOnderdendam, 1 oktober 2018.


Beste sportvriend(in),

Wij nodigen u uit voor het bijwonen van onze Najaarsvergadering, welke zal worden gehouden op vrijdag
2 november 2018 in het Dorpshuis Zijlvesterhoek te Onderdendam, aanvang 19.45 uur.

AGENDA:

1. Opening.
2. Notulen ALV. 23 februari 2018.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Wijzigen Open Stekkampioenschap gemeente Bedum.
5. Bespreken en goedkeuring offerte voor de aanschaf van maaigereedschap.
6. Nieuwe voorstellen t.b.v. de voorbereiding op onze ALV 2019
7. Uitreiking prijzen Zomercompetitie.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

Notulen ALV. 23 februari 2018. Link naar website Hc.O
https://hengelclubonderdendam.mijnhengelsportvereniging.nl/over-ons/notulen-vergaderingen/notulen-alv-23-02-2018.html

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Wim Venhuizen, Secretaris.Na afloop van de vergadering kunnen er nog enige ronden worden gekaart.
Wij vragen daarvoor een kleine inleg.