Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Grote Haver

terug naar overzicht

Vrijdag, 21 december 2018

Beste hengelsport liefhebber, Onlangs hebben we overleg gehad over de afsluiting van de Grote Haver voor het (doorgaande) sluipverkeer met een flexibele afsluitpaal.

Hierdoor is de bevoorrading van de boerderij van de
familie Van der Giezen gegarandeerd (paal is overrijbaar door vrachtverkeer en tractoren) maar
wordt het autoverkeer geweerd. Het voorstel van de gemeente was om de paal te plaatsen aan het
begin van Grote Haver, komende vanaf Ter Laan te Bedum. In het overleg op 27 november kwam
naar voren de wens van de visclubs om de paal te plaatsen nabij de haakse bocht in de Grote Haver.
Vissers kunnen dan vanaf Bedum hun visstek bereiken, maar sluipverkeer tussen Bedum en
Onderdendam behoort dan tot het verleden.
Na ruggenspraak met de heer Van der Giezen heeft 
het college besloten de flexibele paal te plaatsen 
circa 100 m. ten zuiden van de haakse bocht in het 
pad de Grote Haver. 
De paal is van kunststof, heeft een prima reflectie en 
krijgt inleidende markering, zodat hij, ook in het 
donker, voor de fietser goed zichtbaar is. In de 
naastliggende berm komen waarschijnlijk ook nog 
enkele paaltjes om te voorkomen dat door de berm wordt gereden. Bij de paal komt een bord met 
de mededeling dat de paal alleen overrijdbaar is voor vrachtverkeer. 
Omdat de natuurvriendelijke oever nog moet worden ingezaaid is de afspraak met het waterschap
Noorderzijlvest en Sportvisserij Groningen Drenthe gemaakt dat er vanaf heden tot 1 juni 2019 NIET
wordt gevist!

Naar alle waarschijnlijkheid zullen de werkzaamheden begin januari 2019 worden uitgevoerd.
Zoals afgesproken in het overleg van 27 november zullen wij het gebruik van de afsluitpaal in
november 2019 met de belanghebbenden evalueren.
Rest mij nog jullie goede feestdagen te wensen.


Hier te downloaden Grote Haver


Voor de nieuwe beschoeiing


resultaat van nu 25-12-2018